O nadaci

Naším cílem je zabránit zapomnění myšlenek a činů talentovaných jedinců v zemích českých, kteří významně a pozitivně utvářeli naši minulost a podporovat talentované jednotlivce, kteří mohou svým nadáním a vůlí zdárně utvářet naši budoucnost v rámci Evropy.